+385 (0)52 851 793

   info@indikator-labin.hr

   Prilaz Vetva 14  •  Labin 52220

HR  •  EN

 

Zaštita na radu

Izrada procjene rizika
Svi poslodavci su dužni izraditi procjenu rizika koja odgovara postojećim rizicima na radu i u vezi s radom i koja je dostupna radniku na mjestu rada.

Procjenjivanje rizika se provodi u skladu s Matricom procjene rizika prema općim kriterijima razine rizika (vjerojatnost, posljedica) iz Priloga I. Pravilnika o izradi procjene rizika koji čini njegov sastavni dio.

Rizik se procjenjuje kao:

  1. mali rizik,
  2. srednji rizik ili
  3. veliki rizik.

Mali rizici su navedeni u prilogu Pravilnika, a to su uglavnom administrativni i njima slični poslovi, a veliki rizici su poslovi s posebnim uvjetima rada.


Izrada Procjene opasnosti za rad sa računalom
Ova Procjena opasnosti je obavezna za sva radna mjesta na kojima se sa računalom radi više od pola radnog vremena.


Izrada Pravilnika o zaštiti na radu
Poslodavac u skladu s općim propisom o radu, pravilnikom ili drugim aktom utvrđuje organizaciju provedbe zaštite na radu te prava, obveze i odgovornosti njihovih ovlaštenika i radnika, ako ta pitanja nisu uređena na neki drugi način.


Izrada Plana i programa osposobljavanja radnika za rad na siguran način
Plan i program osposobljavanja radnika za rad na siguran način je početni dokument potreban za osposobljavanje radnika za rad na siguran način.


Izrada Plana evakuacije i spašavanja
Plan se sastoji od tekstualnog i grafičkog dijela, čime su definirani svi relevantni podaci za evakuaciju i spašavanje: odgovorne osobe, pravci evakuacije, redoslijed akcija, izvođenje vježbi...


Ispitivanje minimalnih tehničkih uvjeta za uporabne dozvole objekata
Ispitivanje se obavlja sukladno važećim propisima, a prigodom početka obavljanja gospodarske djelatnosti i za naknadne promjene u prostoru za ugostiteljstvo.


Izrada pisanih uputa za rad na siguran način i osobnu zaštitnu opremu
Poslodavac je obvezan osigurati da pristup mjestima rada na kojima se obavljaju poslovi s posebnim uvjetima rada imaju samo radnici koji su dobili pisane upute za rad na siguran način i osobnu zaštitnu opremu čija obvezna uporaba proizlazi iz procjene rizika.


Obavljanje poslova zaštite na radu kod poslodavca
Poslodavac je obvezan utvrditi i obavljati poslove zaštite na radu u skladu s procjenom rizika, stanjem zaštite na radu i brojem radnika.
Kada poslodavac koji zapošljava do uključivo 49 radnika ne može organizirati obavljanje poslova zaštite na radu jer kod poslodavca nema radnika koji ispunjava uvjete za obavljanje tih poslova, tada postoje objektivni i opravdani razlozi za ugovaranje obavljanja poslova zaštite na radu s ovlaštenom osobom sukladno članku 5 stavak 2 i podstavak 5 Pravilnika o obavljanju poslova zaštite na radu.

Povratna informacija o zadovoljstvu korisnika

Da bi iskazali vaša očekivanja molimo da popunite anketni list naznačivši nivo vašeg zadovoljstva.