+385 (0)52 851 793

   info@indikator-labin.hr

   Prilaz Vetva 14  •  Labin 52220

HR  •  EN

 

Obrazovanje

Osposobljavanja radnika za rad na siguran način
Osposobljavanja radnika za rad na siguran način je regulirano Zakonom o zaštiti na radu i Pravilnikom o uvjetima za osposobljavanje radnika za rad na siguran način. Osposobljavanje se obavlja prema Poslovniku o postupcima, uvjetima i metodama obavljanja poslova zaštite na radu tvrtke.

Osposobljavanja ovlaštenika poslodavca
Obveza osposobljavanja ovlaštenika poslodavca se nalazi u članku 23. Zakona o zaštiti na radu i obavlja se u skladu s Pravilnikom o programu i načinu provjere osposobljenosti poslodavca ili njegovog ovlaštenika za obavljanje poslova zaštite na radu.

Osposobljavanje povjerenika radnika za zaštitu na radu
Obveza osposobljavanja povjerenika radnika za zaštitu na radu je definirana člankom 70. Zakona o zaštiti na radu.

Osposobljavanje radnika za provođenje mjera evakuacije
Obveza osposobljavanja radnika za provođenje mjera evakuacije se nalazi u članku 55. Zakona o zaštiti na radu, a radi se prema usvojenom Planu evakuacije i spašavanja.

Osposobljavanja radnika za zaštitu od požara
Osposobljavanja radnika za zaštitu od požara je regulirano Zakonom o vatrogastvu. Osposobljavanje se obavlja prema Pravilniku o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenja požara i spašavanje ljudi i imovine, uz pomoć suvremenih nastavnih pomagala.

Osposobljavanje radnika za pružanje prve pomoći
Obveze poslodavca u vezi s pružanjem prve pomoći:

  1. Poslodavac je obvezan organizirati i osigurati pružanje prve pomoći radnicima i drugim osobama do pružanja hitne medicinske pomoći ili do prijema u zdravstvenu ustanovu te je obvezan omogućiti postupanje javne službe hitne medicinske pomoći.
  2. Na svakom radilištu i u radnim prostorijama gdje istodobno radi 2 do 20 radnika, najmanje jedan radnik, te još po jedan do svakih sljedećih 50 radnika, mora biti osposobljen za pružanje prve pomoći u skladu s pravilima zaštite na radu i u pisanom obliku dobiti obavijest da je određen za pružanje prve pomoći.

Stručna osposobljavanja za zanimanja
Prema Pravilniku o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/84) propisuju se poslovi s posebnim uvjetima rada i posebni uvjeti koje moraju ispunjavati radnici za obavljanje poslova, a jedno od uvjeta je stručna osposobljenost.

Zajedno sa ovlaštenim ustanovama obrazovanja, nudimo usluge stručnog osposobljavanja za slijedeća zanimanja:

  • Poslovi u graditeljstvu (zidar, tesar, armirač, keramičar, skelar…)
  • šumarstvu (rukovatelj motornom pilom, motornom kosilicom, krčilicom, šumskim traktorom…)
  • poljoprivredi i komunalnim službama (rukovatelj traktorom, komunalnom čistilicom, ralicom za snijeg…)
  • drvnoj industriji (rukovatelj strojevima za preradu drvne mase, kružnom pilom - cirkularom, tračnom pilom, glodalicom…)
  • rukovatelj transportnim sredstvima (rukovatelj viličarom, elektrokolicima, autodizalicom, rukovatelj toranjskom, hidrauličkom, mosnom, portalnom i konzolnom dizalicom…)
  • rukovatelj građevinskim strojevima (bager, utovarivač, demper, crpka za beton i mikser, valjak…) rad u metalnoj industriji, itd.
Povratna informacija o zadovoljstvu korisnika

Da bi iskazali vaša očekivanja molimo da popunite anketni list naznačivši nivo vašeg zadovoljstva.