+385 (0)52 851 793

   info@indikator-labin.hr

   Prilaz Vetva 14  •  Labin 52220

HR  •  EN

 

Ispitivanje zrakopropusnosti zgrada „Blower Door Test“

Direktiva 2010/31/EU Europskog parlamenta i vijeća od 19. svibnja 2010. o energetskoj učinkovitosti zgrada navodi nužnost utvrđivanja konkretnih mjera kako bi se ostvario velik neiskorišteni potencijal ušteda energije u zgradama, a sve u cilju smanjenja potrošnje energije i emisije stakleničkih plinova.

U navedenoj Direktivi uvodi se pojam zgrade gotovo nulte energije (nearly zero-energy building, nZEB), što je pojam za zgradu koja ima vrlo visoku energetsku učinkovitost.

Od država članica Europske unije traži se da osiguraju da do 31. prosinca 2020. godine sve nove zgrade moraju biti zgrade gotovo nulte energije, a nakon 31. prosinca 2018. godine nove zgrade koje koriste tijela javne vlasti, odnosno koje su u vlasništvu tijela javne vlasti, moraju biti zgrade gotovo nulte energije.

Sve nove zgrade za koje se zahtjev za izdavanje građevinske dozvole podnosi do 31. prosinca 2019. godine moraju ispunjavati zahtjev za nZEB.

Odredbe Direktive vezano za zgrade gotovo nulte energije (nZEB) prenesene su u naše zakonodavstvo kroz Zakon o gradnji (nn 153/13, 20/17, 39/19) i Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti zgrada (nn 128/15, 70/18, 73/18, 86/18 i 102/20).

Zahtjevi za zgrade gotovo nulte energije određeni su ovisno o vrsti zgrade:

  • Obiteljske kuće,
  • Višestambene zgrade,
  • Uredske zgrade,
  • Zgrade za obrazovanje,
  • Zgrade trgovine (na veliko i malo),
  • Hoteli i restorani,
  • Bolnice,
  • Sportske dvorane,
  • Ostale nestambene zgrade.
Ispitivanje zrakopropusnosti zgrada „Blower Door Test“
Povratna informacija o zadovoljstvu korisnika

Da bi iskazali vaša očekivanja molimo da popunite anketni list naznačivši nivo vašeg zadovoljstva.