+385 (0)52 851 793

   info@indikator-labin.hr

   Prilaz Vetva 14  •  Labin 52220

HR  •  EN

 

Zaštita okoliša

Poslovi zaštite okoliša su usmjereni na slijedeće poslove zaštite okoliša:
  • izrada pravilnika o zbrinjavanju svih vrsta otpada
  • uspostava očevidnika o količini nastalog i zbrinutog otpada
  • izrada i dostava godišnjeg izvještaja o nastalom i zbrinutom otpadu
  • izrada plana gospodarenja otpadom
  • obrada podataka i upisi u bazu registra onečišćenja okoliša (ROO)
  • usluge uspostave i praćenja sustava zaštite okoliša
Povratna informacija o zadovoljstvu korisnika

Da bi iskazali vaša očekivanja molimo da popunite anketni list naznačivši nivo vašeg zadovoljstva.