+385 (0)52 851 793

   info@indikator-labin.hr

   Prilaz Vetva 14  •  Labin 52220

HR  •  EN

 

Tehnička mjerenja

Ispravnost električnih instalacija određuje se ispitivanjima:
 • zaštite od neizravnog i izravnog napona dodira
 • neprekinutosti zaštitnog vodiča i vodiča za izjednačenje potencijala
 • otpora izolacije
 • isklapanja rastavnih uređaja
 • uzemljenja
 • mjerenje i ispitivanje postrojenja, opreme, instalacija i uređaja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom (EX prostori)


Ispitivanje radnog okoliša – fizikalni i kemijski čimbenici
Temeljem članka 50. Zakona o zaštiti na radu vrši se ispitivanje u radnom okolišu koje obuhvaća ispitivanje fizikalnih (temperatura, vlažnost i brzina strujanja zraka, osvijetljenost, buka i vibracije) i kemijskih čimbenika (koncentracija plinova, para i prašina). Ispitivanje se izvodi prema Pravilniku o ispitivanju radnog okoliša.

Ispitivanje učinkovitosti ventilacije
Ispitivanje se radi periodično – svake dvije godine, a obavlja se u skladu s Pravilnikom o zaštiti na radu za radne i pomoćne prostorije i prostore.


Pregled i ispitivanje radne opreme
Pregled i ispitivanje radne opreme odnosi se na radnu opremu koju čine strojevi i uređaji, postrojenja te sredstva za prijenos i prijevoz tereta prema propisu o sigurnosti i zdravlju pri uporabi radne opreme.

Poslodavac koji je korisnik radne opreme, dužan je na propisani način osigurati preglede i ispitivanja radne opreme u sljedećim slučajevima:

 • prije početka korištenja na novom mjestu rada, ako je radna oprema premještena s jednog mjesta na drugo pa je zbog toga rastavljena i ponovno sastavljena
 • u slučaju iznimnih okolnosti koje ugrožavaju sigurnost djelovanja radne opreme (promjena načina rada, oštećenja radne opreme, nedostaci na radnoj opremi, ozljede radnika na radnoj opremi)
 • na temelju rješenja inspektora rada
 • u rokovima koje je u uputama za uporabu i održavanje odredio proizvođač radne opreme, ili u roku koji je utvrđen posebnim propisom ili
 • periodički u rokovima koji ne mogu biti duži od tri godine.
Povratna informacija o zadovoljstvu korisnika

Da bi iskazali vaša očekivanja molimo da popunite anketni list naznačivši nivo vašeg zadovoljstva.