+385 (0)52 851 793

   info@indikator-labin.hr

   Prilaz Vetva 14  •  Labin 52220

HR  •  EN

Zahtjev za ispitivanje / osposobljavanje

Molimo ispunite ovaj zahtjev kako bismo Vam olakšali proces ispitivanja / osposobljavanja.

Podaci o tvrtci/obrtu

Vrsta posla

Vrsta Broj komada
   Izrada procjene ugroženosti stanovništva
   Izrada procjene rizika
   Izrada plana i programa osposobljavanja
   Izrada pravilnika iz ZNR
   Izrada pravilnika iz ZOP
   Izrada plana izvođenja radova
   Usluga koordinatora I ZNR
   Usluga koordinatora II ZNR
   Izrada planova evakuacije

Osposobljavanje radnika

Vrsta Broj radnika
   Ovlaštenik
   Povjerenik
   Alkoholiziranost
   Voditelj evakuacije i spašavanja
   ZNR
   ZOP
   Prva pomoć

Ispitivanje el. instalacija

Vrsta Broj komada
   Privremeni priključak
   Gromobran
   Otpora izolacije kabela
   Neprekidnost vodiča
   Direktni i indirektni napon
   Statički elektricitet
   Potencijali
   Sigurnosno tipkalo
   Panik rasvjeta

Ispitivanje radne opreme

Vrsta Broj komada
   Obični strojevi
   Strojevi s povećanim opasnostima
   Tehnološke linije
   Kotlovnice /bazenske strojarnice
   Radni strojevi
   Dizalice

Ispitivanje radnog okoliša

Vrsta Broj komada
   Mikroklima
   Rasvjeta
   Buka
   Prašina
   Ventilacija
   Kemijske štetnosti

Ispitivanje sustava za dojavu i gašenje požara

Vrsta Broj komada
   Hidrantska mreža - unutarnja
   Hidrantska mreža - vanjska
   Vatrodojava
   Plinodetekcija
   Protupožarna vrata, zaklopke
   CO2, pjena, splinkleri i dr.

Ispitivanje vodonepropusnosti

Vrsta Broj komada
   Kanalizacijskog cjevovoda i okana
   CCTV inspekcija kanalizacijskog cjevovoda
   Septička jama, sabirna jama + separatora
   Bazen
Povratna informacija o zadovoljstvu korisnika

Da bi iskazali vaša očekivanja molimo da popunite anketni list naznačivši nivo vašeg zadovoljstva.